salmon-fishingLaksefiske i Namsen er en viktig lokal begivenhet som følges av festival-stemning og nervøs venting. De fleste som kommer til starten er små-gale fanatikere, som ikke ønsker å miste ett minutt av sesongen. Derfor venter de fleste allerede kvelden før, som om det er julekveld, og pakkene snart skal åpnes. Ventetida brukes gjerne på å grille, kombinert med noe godt i glasset.

Når klokka så slår tolv, er alle på plass. De løper mot båtene, eller de sprinter til elvebredden. Det hele har også et konkurransepreg. Den som fanger den største fisken, får nemlig store mengder lokal oppmerksomhet.

Laksefiske langs Namsen har blitt noe for de velstående

I de senere årene har laksefiske langs Namsen blitt til en større inntektskilde for flere av de lokale bøndene som har fokusert på å presse opp prisene for deltakelse, for så å øke sine egne inntekter. Man foretrekker nemlig å selge pakkeløsninger, som innebærer at besøkende, gjerne rikere tyskere, betaler både for opphold, forpleining og for fiske i seg selv. Gjerne følger det da også med egen båt og roer, noe som også driver opp prisene til ett nivå der vanlig folk ofte ikke lenger kan delta. Det stenger dessverre ute mange lokale, og det fører til misnøye.

Grunnen til denne utviklingen er at fiskerettighetene til laks langs elva, er noe som tilfaller grunneierne. Mange av dem ønsker ikke å drive med fiske-turisme, men de leier ut retten til å drive med fiske over en lengre periode. Det som har skjedd langs Namsen, er at et fåtall små-konger har sikret seg disse rettighetene, og at de så i store områder praktisk talt har monopol, som tillater at de stenger mange ute, med høye priser, og total kontroll. Siden de også tar seg godt betalt, på grunn av monopolsituasjonen som de befinner seg i, er det ingen grunn til å spå noen forandring i mønstret, men heller en samling av fiskeretten, på færre og færre hender.